Dokonalé teplo uvnitř vašeho domova

Zcela nová úroveň vytápění 

 • Elektrická topná fólie pro podlahové nebo stropní vytápění
 • Celoplošná technologie
 • Udržuje stálou ideální teplotu povrchů v interiéru
 • Vzduch je ohříván rovnoměrně
 • Vytváří zdravé a příjemné vnitřní klima
 • Nízké provozní náklady
 • Je absolutně bezúdržbový
 • Bezporuchový provoz
 • Ideální pro budovy se sníženou energetickou náročností

Co je to HEATFLOW

Ostatní podlahové topné systémy nedokáží efektivně akumulovat konstrukci a jsou nuceny ohřívat vzduch od podlahy nebo malé plochy, což je nedostatečné a neefektivní.

Systém Heatflow zásadně mění zvyklosti a vytváří tak novou generaci úsporného a vysoce komfortního elektrického vytápění. Společně s našimi partnery jsme zrealizovali více než 1 000 objektů, které tato tvrzení jasně prokazují.

Heatflow je elektrická topná fólie tvořící systém, který zásadně překonává ostatní druhy vytápění. Patentovaná technologie Heatflow vysílá soustředěně do podlahy infračervené záření, čímž podlahu zahřeje.

Akumulovaná podlaha následně energii vyzáří natolik efektivně, že prohřeje celý zbytek konstrukce. Vznikne ideální stav rovnoměrné akumulace v celé konstrukci, která nejefektivněji a nejkomfortněji ohřívá vzduch.

Vzhledem k tomu, že je spotřebovaná energie uchována v celé ploše konstrukce, je vzduch ohříván od veškerých ploch (podlahy i zdí). Topný systém Heatflow má zásadně nižší provozní náklady, než jiné elektrické topidla s podobnou účinností. 


Srovnání s jinými topnými systémy

Odporové kabely / vodovodní topení 

Tento systém je omezen značně malou topnou plochou, pomalým náběhem a nuceným dlouhým oběhem. Vlivem malé topné plochy jsou v akumulační vrstvě značné teplotní rozdíly, které vytváří v podlaze chladná a teplejší místa. Sálání tepla z podlahy nedokáže prohřát stěny a tak je podlaha přehřívána, přetápí a vysušuje vzduch.

Odporové kabely nebo vodovodní topení obsahuje zdroj, který je poruchový a hlučný, zapotřebí je jeho údržba a servis, to vše je spojeno s vysokými provozními náklady.

Systém Heatflow

Systém Heatflow spojuje veškeré dostupné výhody vytápění interiéru. Udržuje stálou teplotu podlahy a stěn a dalších povrchů v interiéru. Vzduch je rovnoměrně ohříván, nestřídají se intervaly přetápění a tím je vytvořeno zdravé vnitřní klima.

Tento systém vytápění zajišťuje komfort, nízkou spotřebu, zahřívá se okamžitě v celé své ploše a rovnoměrně rozkládá teplo díky kterému docílí i rovnoměrného prohřátí stěn, zcela eliminuje vlhkost konstrukce,  čímž zásadně  ovlivňuje  kvalitu   a zdraví vytápěného vzduchu, a v neposlední řadě zajišťuje bezporuchový provoz s dlouhou životností. 

Radiátory / přímotopy

Tyto tradiční topné systémy, které ohřívají vzduch přímo od topného tělesa, které je zahříváno na poměrně vysokou teplotu. Zde je převážná většina energie využita k ohřevu vzduchu, který je zároveň velmi špatným tepelným vodičem.

Tento druh vytápění vytváří nerovnoměrné, lokální, nekomfortní teplo, přetápí a vysušuje vzduch, zvyšuje cirkulaci a teplo se drží pod stropem, zvyšuje vlhkost na konstrukci,ohřev je špatně regulovatelný a vytváří zásadní rozdíl teplot mezi podlahou a stropem. 


Varianty

Stropní vytápění

 • Heatflow se instaluje nad podhled
 • Pokrytí stropní plochy je běžně okolo 35 %
 • Topné folie jsou instalovány s výraznějšími rozestupy mezi sebou
 • Vytváří efekt  méně  intenzivního  podlahového  vytápění      a rovnoměrné akumulace celé plochy podlahy a stěn

Podlahové vytápění

 • Heatflow se instaluje na izolační vrstvu
 • Pokryje 50-65 % celkové podlahové plochy
 • Topné folie jsou instalovány  s  rozestupem  mezi  sebou      a od stěn.
 • Díky teplotní roztažnosti jsou rozestupy eliminovány
 • Technologií Heatflow docílíme rovnoměrně topící podlahy

Podívejte se, jak funguje topný systém Heatflow...


Reference

Rodinný dům Blučina

Rodinný dům z lodních kontejnerů Terezín

Rodinný dům Příbice

Nezávazná poptávka

Ať už jste se rozhodli, že byste s námi chtěli navázat spolupráci, nebo potřebujete jen více informací, neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře