Rodinný dům

Olomouc

U této nemovitosti byla aplikována termoaktivní hmota NANO 3000S, na všechny obvodové stěny interiéru, pro snížení energetické náročnosti této stavby. Po aplikaci termoaktivní hmoty NANO 3000S klesla spotřeba energií na vytápění. 

Rodinný dům

Praha

V tomto satelitu novostaveb, byla aplikace termoaktivní hmoty NANO 3000S provedena u dvou objektů, kompletně dle  našeho  doporučení,  na  všechny  obvodové  konstrukce  interiéru  a  stropy  v obou podlažích. Tuto referenci sledujeme a zkoumáme, přineseme pro vás srovnání po více topných sezónách. Srovnání bude provedeno s totožnou budovou, která se nachází v těsné blízkosti tohoto objektu.

Rodinný dům

Praha

V této pražské vile byla provedena aplikace termoaktivní hmoty NANO 3000S na všechny obvodové konstrukce interiéru. Konečná úprava byla varianta hladkého povrchu, tzn. větší vrstvu stříkané nanotechnotechnologie s následným ručním broušením. Tato varianta je dražší oproti strukturované variantě a je vhodná do luxusních interiérů. Díky termoaktivní hmotě NANO 3000S jsme zajistili dokonalou tepelnou pohodu interiéru a snížili náklady na vytápění.

Rodinný dům

Čejkovice

V tomto rodinném domě jsme řešili lokální problém studených severních stěn. Aplikovali jsme termoaktivní hmotu NANO 300S na dvě obvodové stěny v interiéru ložnice, čímž jsme zvýšili jejich povrchovou teplotu, nyní už nesálají chlad a prostor lze rychleji vytopit a udržovat v něm stálou teplotu.

Rodinný dům

Vlachovice

V tomto historickém objektu jsme aplikovali termoaktivní hmotu NANO 3000S na obvodové konstrukce interiéru. Tímto jsme snížili náklady na vytápění a vytvořili lepší tepelnou pohodu.

Rodinný dům

České Budějovice

V tomto historickém selském stavení jsme aplikovali termoaktivní hmotu NANO 3000S na obvodové zdivo interiéru a strop. Tento objekt bylo velmi obtížné vytopit a udržovat v něm konstantní teplotu. Snížili jsme náklady na vytápění a razantně jsme zvýšili tepelnou pohodu. 

Rodinný dům

Rakvice

V tomto rodinném domu jsme aplikovali termoaktivní hmotu NANO 3000S na vnitřní obvodové zdivo, které mělo nedostatečnou tloušťku a tak docházelo k promrzání nebo přehřívání konstrukce. Po aplikaci termoaktivní hmoty NANO 3000S se tento problém vyřešil. Nedostatečnou tloušťku konstrukce jsme nahradili touto nanotechnologií a vytvořili tak dokonalou izolaci.

Rodinný dům

Moravská Nová Ves

V tomto rodinném domě byla aplikována termoaktivní hmota NANO 3000S kvůli lokálnímu problému studených severních stěn. Termoaktivní hmota NANO 3000S byla aplikovaná na dvě obvodové stěny interiéru v ložnici, čímž byla zvýšena jejich povrchová teplota, už nesálají chlad a prostor lze rychleji vytopit a udržovat v něm stálou teplotu .

Rodinný dům

Humpolec

V této historické vilce jsme aplikovali termoaktivní materiál NANO 3000S na veškeré obvodové zdivo interiéru, razantně jsme tak zvýšili tepelnou pohodu a povrchovou teplotu konstrukce a snížili jsme náklady na vytápění. V tomto objektu je instalováno i podlahové vytápění Heatflow.

Rodinný dům

Humpolec

V rekonstrukci domu z 50. let, jsme aplikovali NANO 3000S na všechny obvodové konstrukce interiéru. S ohledem na stáří nemovitosti, se investor rozhodl pro naši technologii zateplení, z důvodu paropropustnosti termoaktivní hmoty NANO 3000S, konstrukci nezadusíme. Díky tomuto řešení prodloužíme životnost konstrukce a ta bude přirozeně schnout.

Rodinný dům

Plzeň

V rekonstrukci domu z 50. let, jsme aplikovali NANO 3000S na všechny obvodové konstrukce interiéru. S ohledem na stáří nemovitosti, se investor rozhodl pro naši technologii zateplení, z důvodu paropropustnosti termoaktivní hmoty NANO 3000S, konstrukci nezadusíme. Díky tomuto řešení prodloužíme životnost konstrukce a ta bude přirozeně schnout.