Vinný sklep

Kobylí

V tomto historickém habánském sklepě jsme v degustačních prostorách aplikovali termoaktivní hmotu NANO 3000S na obvodovou konstrukci interiéru, z důvodu velké vlhkosti. Tato vlhkost kondenzovala na stěnách, čímž docházelo k tvoření plísní. Díky aplikaci termoaktivní hmoty NANO 3000S jsme zvýšili povrchovou teplotu konstrukce, která je po aplikaci suchá a nekondenzuje na ní vlhkost.