Inteligentní záchranný modul

Inteligentní záchranný modul vznikl díky studentskému projektu People in Safety, který měl velký sociální přesah, tento projekt měl a stále má za úkol komplexně řešit problematiku bezdomovectví. Recyklování lodních kontejnerů a pomoc lidem bez domova, je cílem tohoto projektu.

Tento modul je vytvořen z vyřazeného lodního kontejneru, který byl za pomoci lidí v sociální tísni přestavěn na nouzovou noclehárnu. Projekt navrhuje městům a obcím v ČR řešení otázky bezdomovectví za ekonomicky velmi přijatelných podmínek.

Modul je určen maximálně pro 12 osob, které dokáže pojmout a tak je zachránit před umrznutím. Modul je automatizován a provoz je tak velmi nenáročný.